DCXIV

În care negru-i în gura cerului.

Reclame

CDLXVI

În care-au pierdut condica de sugestii şi reclamaţii a Cerului.